Türkiye’nin Asya ve Avrupa’nın ortasındaki stratejik konumu nedeniyle transit yükler için çok önem taşıyan bir yeri vardır. Avrupa ve Amerika’dan gelip BDT ülkeleri, Iran, Irak, KKTC, Balkanlar’a giden yükler gibi çok çeşitli transit yükler ülkemiz üzerinden sevk edilir. İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılık, Istanbul’da kurulu modern gümrüklü depolarında her türlü yük için transit aktarma işlemlerini gerçekleştirebilir. Türkiye’deki ana transit aktarma limanları Istanbul, Izmir ve Mersin’dir. Transit yükler bu limanlarda konteynerlerden boşaltılıp araçlara yüklenir, ya da konteynerle beraber sevk edilebilir.

Ağırlık Türkiye olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için transit malzemelerinizin nihai varış noktalarına taşımalarını gerçekleştirmekteyiz. Yıllar içinde edinmiş olduğumuz tecrübe ile özellikle transit ticarette büyük önem taşıyan ticari evrakların doğru ve eksiksiz düzenlenerek sizlere ulaştırılmasının önündeki engelleri kaldırıyoruz.