kalite-cevre

Kalite Politikamız

Birinci Öncelikli Hedefimiz;
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ TATMİNİ”ni sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için;

• Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,
• Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,
• İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
• Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satınalma politikaları izlemeyi,
• ISO 9001:2000 standardına uygun Kalite Güvence Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı,  sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı
İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

 

Çevre Politikamız

İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılık olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

• Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp,  tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler  kullanmayı,
• Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİ”ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
• Mevcut ve  yeni yatırımlarımız  ile uygulamalarımızı iyileştirerek  çevresel  etkiyi en aza indirgemeyi,
• Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve  yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal,  uluslararası mevzuatlara uymayı,
• İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin  ve kamunun çevresel  duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
• Atıklarımızın özelliklerine  uygun şekilde bertarafını sağlamayı,  geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi,  atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
• Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.