is-sagligi-guvenligi

İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılık sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

  • Yasal ve diğer şartlara uyulmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını,
  •  Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını,

İLKELERİ olarak benimsemiştir