bilgi-guvenligi1

 

İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılık Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları ‘’ ile İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılık bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

  • Yasal zorunluluklara uymayı,
  • Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı,
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
  • Güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi,
  • İRANİAN TRANS uluslar arası taşımacılığın imajını ve güvenilirliğini korumayı,
  • Rekabet avantajı yaratmayı,
  • ISO 27001 standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı,  sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.